Kontakt

Chorągiew Stołeczna ZHP
Hufiec Sulejówek im. Batalionu „Zośka”
ul. 3-go Maja 21, 05-071 Sulejówek
NIP 527-25-26-138

KRS: 0000268913

Nr konta: 51 1240 2148 1111 0010 1648 2929

Komendant Hufca phm. Łukasz Sobierajski
tel. 507 832 367