Informacje szczegółowe

  1. hm Agnieszka Ducka – przewodnicząca KSI
  2. hm Agnieszka Drożdżyńska – zastępca przewodniczącej KSI
  3. hm Janusz Kawalec
  4. phm Klaudia Stokfisz